Las Vegas in recreatiegebied Geestmerambacht

Journalist: Roel van Leeuwen Mediahuis.

Maverick Marketing&Events, het bureau dat boven de massa uitstijgt, denkt dat het kan

Hij zette het recreatiegebied Geestmerambacht landelijk op de kaart als bedenker en organisator van het Indian Summer Festival. En nu wil Marco Kuiper zich sterk maken voor de komst van allerlei recreatieve voorzieningen naar het gebied. Maar dan wel geclusterd op het evenemententerrein.

Kuiper heeft een eigen visie voor het Geestmerambacht. En die wijkt af van de visie die onlangs door het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht aan de politiek is gepresenteerd. Waar die visie ervan uit gaat dat allerlei nieuwe recreatieve voorzieningen, zoals een tokkelbaan en een hotel op verschillende plekken in het gebied moeten komen, pleit Kuiper juist voor een concentratie van activiteiten op het evenemententerrein.

De kracht van clusteren voor het succes van Geestmerambacht

,,Waarom prop je dit soort activiteiten in het Geestmerambacht?’’, vraagt hij zich af. ,,Je moet zoeken naar een locatie waar je de ruimte hebt en die een goede ligging heeft, ver van de bewoonde wereld. In een omgeving waar je alles kunt vinden wat jouw interesse heeft op het gebied van leisure, sport, cultuur, educatie en entertainment. Las Vegas op het evenemententerrein van het Geestmerambacht.’’

Volgens Kuiper leent dit terrein zich er uitstekend voor om naast festivals functies ook functies als een hotel, een congrescentrum, een pop-up camping en vormen van dagrecreatie te huisvesten. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om te parkeren en zou er een recreatieplas bij moeten komen om bijvoorbeeld in te kunnen zwemmen of suppen.’’

Juist de bundeling van deze activiteiten is volgens Kuiper de kracht van zijn concept. ,,Je moet iets unieks bieden, waarvoor mensen hier naartoe komen in plaats van naar Amsterdam of Volendam.’’

Daarnaast is het volgens hem ook een praktische oplossing. ,,De huidige visie stuit op veel weerstand bij de natuurmensen. Ga dan met deze functies naar een terrein waar al een horeca- en evenementenvergunning op zit. Je kunt nu al pilots doen met pop up campings, -restaurants, of -festivals.’’

Dit concept gaat er hoe dan ook komen, desnoods ergens anders

Kuiper, die als ondernemer ook mede-eigenaar is van de online bakkerij City Bakery, zegt graag de aanjager te willen zijn om ondernemers warm te maken om in het Geestmerambacht te investeren. ,,Het lijkt mij supergaaf om als geboren Langedijker iets toe te voegen aan het gebied. Voordat Indian Summer er was, was er niets. De mensen dachten dat ik gek was. Maar dat ben ik niet. Ik loop voor de troepen uit.’’ Hij zegt zelf ook bereid te investeren in een centrum voor congressen en evenementen. ,,Dat is zeker mijn ambitie.’’

Het Indian Summer Festival verkocht hij enkele jaren geleden. Hij heeft nu het (online) marketing- en evenementenbureau Maverick Marketing en Events. Met zijn Summer of Love festival had hij graag willen terugkeren in het Geestmerambacht. ,,Maar ze wilden dat ik de naam zou veranderen omdat het te veel op Indian Summer leek. Maar ik doe geen concessies aan die naam en ik ga niet meer de hoofdprijs betalen.’’

Het Park van Luna noemt hij geen geschikte plek voor zijn festival. Te klein en te dicht bij de bewoonde wereld. ,,Ik ben bezig met twee andere locaties. Een in de regio en een verderop. ,,Als er straks een vaccin voor corona is, gaat de festivalmarkt booming zijn’’, verwacht Kuiper. ,,De mensen hebben dan meer behoefte dan ooit aan festivals.’’

Bekijk de video

Contact opnemen met Marco: marco@maverickevents.nl

Neem direct Contact op.